Blog

Powierzchnia Użytkowa Mieszkalna (PUM) odnosi się do przestrzeni, którą faktycznie możemy wykorzystać do celów mieszkaniowych. Pojęcie to pojawia się najczęściej w kontekście określenia opłacalności inwestycji budowlanej. Sprawdź, jak obliczyć PUM działki i jak ten parametr wpływa na cenę działki budowlanej.
Wybór firmy, która wykona badanie chłonności działki może wpłynąć na skuteczność i trafność analizy. Dowiedz się, jak wybrać firmę do wykonania analizy potencjału nieruchomości. Zamów analizę chłonności działki w OnGeo INVEST Odkryj potencjał nieruchomości i nie bój się ryzyka. Dzięki OnGeo INVEST zyskasz narzędzie, które pozwoli precyzyjnie oszacować wartość i zysk z wskazanej nieruchomości.
Analiza chłonności działki to opracowanie, którego celem jest oszacowanie możliwości zagospodarowania nieruchomości gruntowej. Wykonanie rzetelnej analizy nie opera się wyłącznie na umiejętności rozplanowania lokalizacji przyszłej zabudowy.
W dynamicznie rozwijającym się środowisku projektowania i planowania urbanistycznego, dane przestrzenne stanowią fundament do analizy i oceny potencjału inwestycyjnego. Z myślą o specjalistach z branży projektowej i budowlanej, zespół OnGeo.pl podjął ambitne zadanie opracowania jednolitej i uniwersalnej paczki danych źródłowych GIS/CAD.