O analizie

Architektoniczna analiza chłonności inwestycyjnej działki to proces badania i oceny możliwości jej zagospodarowania pod kątem budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych. Skupia się pozyskaniu wiarygodnych informacji służących ocenie potencjału inwestycyjnego nieruchomości, a także na podejmowaniu świadomych decyzji strategicznych zgodnie z lokalnymi przepisami prawa miejscowego.

Wynikiem architektonicznej analizy chłonności inwestycyjnej działki będzie dokument w formacie pdf, który otrzymasz w ciągu kilku dni na wskazany adres mailowy. 

Dzięki wykonanej analizie dowiesz się m.in.:

  • W jaki sposób najlepiej wykorzystać teren pod inwestycje. Nasi eksperci przeanalizują Twoje potrzeby i dostosują je do aktualnych przepisów planistycznych i budowlanych, a także do charakteru lokalnej architektury;

  • Jakie jest maksymalne wykorzystanie działki pod kątem ilości i wielkości budynków;

  • Jaki rodzaj inwestycji przyniesie największe zyski. Czy Twoja nieruchomość sprawdzi się najlepiej pod mieszkania, biznes czy może coś innego;

  • Czy są spełnione wszystkie niezbędne wymogi infrastrukturalne;

  • Jaki wpływ na otoczenie będzie miała budowa.

Architektoniczna analiza pojemności nieruchomości to nie tylko badanie, to klucz do świadomej decyzji inwestycyjnej, która przyniesie optymalne korzyści.

 

Pobierz przykład analizy